De online community e-Safari voor Kenniscentrum Sport

Achtergrond

Kenniscentrum Sport heeft als doel de maatschappelijke en economische impact van sport te vergroten, door professionele en deskundige informatie over sport te ontsluiten. Dit doet Kenniscentrum Sport via haar eigen website (kenniscentrumsport.nl) en met de producten en diensten die zij aanbiedt, maar ook via de website allesoversport.nl. Deze site is ontwikkeld in opdracht van VWS in samenwerking met diverse partners. De website AllesOverSport richt zich op professionals in de sport en andere relevante domeinen, zoals beleidsmedewerkers gemeente en buurtsportcoaches, maar ook op het Nederlands publiek. De prangende vraag van Kenniscentrum Sport was dan ook: hoe wordt deze website gewaardeerd door de verschillende doelgroepen en hoe kunnen we de website verder optimaliseren? Daarnaast is Kenniscentrum Sport benieuwd hoe zakelijke doelgroepen tegen de organisatie aankijken en hoe zij zich kan positioneren als autoriteit op het gebied van kwalitatieve kennis over sport en bewegen. Een brede vraag, waarvoor we in gesprek zijn gegaan met klanten en relaties van Kenniscentrum Sport en met het Nederlands publiek.

Uitdaging

De uitdaging was om diepgaande kwalitatieve en kwantitatieve input te verzamelen onder verschillende doelgroepen, om antwoord te krijgen op de vragen:

  • Wat zijn de informatiebehoeften van de doelgroepen op het gebied van sport en bewegen?
  • Hoe wordt de website AllesOverSport gewaardeerd en hoe kan deze website geoptimaliseerd worden zodat de site naadloos aansluit op de wensen en behoeften van de verschillende doelgroepen?
  • Wat is de bekendheid en het imago van Kenniscentrum Sport onder de zakelijke doelgroepen?
Aanpak
  • Voor de eerste twee doelstellingen hebben we een e-Safari uitgevoerd. Gedurende een week zijn we via onze online kwalitatieve onderzoekstool met de verschillende doelgroepen in gesprek gegaan over hun informatiebehoefte op het gebied van sport. Ze hebben in deze week uitgebreid de website geëvalueerd en rijke input gegeven voor het optimaliseren van de website, zoals de structuur, de navigatie, lay-out, content en vorm. Gedurende het veldwerk hebben de onderzoekers de doelgroepen live gevolgd en extra vragen gesteld ter verdieping. De betrokkenen van Kenniscentrum Sport hadden de mogelijkheid om via het online dashboard alle input te volgen en in de belevingswereld van deelnemers te duiken.
  • Daarnaast hebben we een kwantitatief onderzoek uitgevoerd onder zakelijke doelgroepen om de bekendheid, het imago (spontaan en geholpen) en de klanttevredenheid in kaart te brengen. Ook is hier het Nederlands publiek benaderd om cijfermatig inzicht te krijgen in de naamsbekendheid van de website AllesOverSport en de triggers en drempels om de website te gebruiken.

“Wij hadden 3 bureaus uitgenodigd en jullie focus op ‘sport’ gaf de doorslag en daar hebben we geen spijt van gehad, getuige de hoge kwaliteit van het onderzoek en de bruikbare inzichten.”

- Kirsten de Klein, Communicatieadviseur Kenniscentrum Sport

Resultaat
  • Het onderzoek geeft Kenniscentrum Sport concrete inzichten over de invulling en optimalisatie van de website AllesOverSport.
  • Het onderzoek laat zien waar Kenniscentrum Sport nu staat, wat haar imago is en welke stappen nog genomen kunnen worden om tot de gewenste positionering te komen.
  • Voor meer informatie en/of vragen over dit onderzoek: Kenniscentrum Sport (info@kcsport.nl) of Karin Lammers (Motivaction).

 


Meer weten? Neem direct contact op met onze onderzoekers:

Karin Lammers

+31 (0)20 589 82 30

Andere interessante cases:

Internationale e-Safari Programma Nationale Parken van Wereldklasse

Continu-onderzoek regionale omroepen

ESOMAR02.jpg LidVanMOA.png ESOMAR02.jpg GLOBALNR02.jpg

  ISO14001.png  ISO20252.png  ISO26362.png