Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Onderzoek ontwikkeling en inrichting randstad

Achtergrond

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (voorheen VROM) wilde in het kader van het project Randstad 2040 inzicht krijgen in de voorkeuren van burgers ten aanzien van de ontwikkeling en inrichting van de Randstad.

In samenwerking met De Publieke Zaak organiseerde het ministerie IenM een zogeheten betekenisvolle dialoog tussen burgers, bestuurders en stakeholders.

Uitdaging

Betrek burgers op een actieve manier bij overheidsbeleid en laat hen geïnformeerde en gewogen keuzes maken.

Aanpak
  • Motivaction verzorgde als sluitstuk van de dialoog een grootschalige online toets onder de bevolking.
  • Ontwikkelde een vragenlijst waarin burgers zich konden uitspreken over thema’s als het groene landschap en de economie, ook werd hen een aantal lastige dilemma’s voorgelegd.
  • Voerde een kwalitatieve pilot uit om het onderzoek te testen.
  • Nam het onderzoek af onder 12.000 Nederlanders.
  • Onderving het probleem dat deelnemers aan dergelijke onderzoeken slechts een selecte groep vormen, door het uitvoeren van een aanvullende meting in het eigen StemPunt-panel.

Resultaat
  • Kabinet Balkenende IV ontwikkelde de Structuurvisie Randstad 2040.
  • Daarin krijgen de wensen van de bevolking nadrukkelijk een grote plaats.

Meer weten? Neem direct contact op met onze onderzoekers:
Andere interessante cases:

Habion: Segmentatieonderzoek woonwensen toekomstige senioren

Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Onderzoek ontwikkeling en inrichting randstad

ESOMAR02.jpg LidVanMOA.png ESOMAR02.jpg GLOBALNR02.jpg

  ISO14001.png  ISO20252.png  ISO26362.png