Conceptontwikkeling digitale leerlijn het Concertgebouw

De samenwerking met Motivaction was zeer prettig. Motivaction dacht mee en heeft een belangrijke rol gespeeld bij het doorgaan van het project. Nog steeds refereren we aan het onderzoek en gebruiken we de uitkomsten in de onderbouwing voor Kazoo. Het onderzoek liet zien dat er grote behoefte was aan een muziekmethode. 
Anja van Keulen, Hoofd Educatie en Participatie het Concertgebouw

Achtergrond

Het Koninklijk Concertgebouw vindt het belangrijk dat ieder kind op de basisschool wekelijks één uur muziekonderwijs krijgt in de klas. Want van muziek word je blij, muziek verbindt en muziek is goed voor de cognitieve ontwikkeling en voor de sociaal-emotionele vaardigheden.

Het Concertgebouw constateerde dat het muziekonderwijs steeds verder in de verdrukking raakte en wilde het muziekonderwijs terug in het klaslokaal van de basisschool brengen.

 

Uitdaging

  • Stap 1: de wensen en behoeften van leraren en leerlingen ten aanzien van een digitale leerlijn in het muziekonderwijs in kaart brengen voor een go/no go beslissing om een dergelijke leerlijn op de markt te brengen én concrete input te hebben voor de invulling hiervan. Toen er voldoende animo bleek te zijn, is het product op basis van de input met verschillende samenwerkingspartners verder ontwikkeld en uitgerold.
  • Stap 2: de ontwikkelde prototypes testen zodat het Concertgebouw een gefundeerde keuze kon maken voor een educatieve uitgever.

 

Werkwijze

Door middel van verkennend kwalitatief onderzoek (single- interviews, duo-interviews en groepsdiscussies met leerkrachten en leerlingen) en toetsend kwantitatief onderzoek zijn de wensen en behoeften van leerkrachten en leerlingen in kaart gebracht. 
Vervolgens zijn verschillende prototypen van de digitale leerlijn muziek geëvalueerd onder leerkrachten basisonderwijs via online kwalitatief onderzoek met onze e-Safari-tool. 

Resultaat

  • Het Concertgebouw heeft samen met Blink, een jonge uitgeverij met een passie voor kinderen en onderwijs, de digitale muziekmethode Kazoo ontwikkeld en geïntroduceerd voor groep 5 en 6. Groep 1 en 2 wordt in schooljaar 2017-2018 ingevoerd en groep 3  en 4 in schooljaar  2018-2019. Kazoo wordt momenteel op 53 scholen gebruikt.
  • Kazoo heeft de NOT Innovatie Award voor de onderwijsbranche gewonnen. 
  • Ook internationaal is Kazoo opgevallen: buitenlandse partijen toonden al interesse en Blink ontving onlangs ook de prestigieuze Comenius Award voor Kazoo in Berlijn; een prijs voor concepten die uitblinken op het gebied van didactiek en ICT.

 

Bron: Het Concertgebouw

 

Facebook Twitter LinkedIn