Gemeente Almere: Opbouw raadspanel

De onderzoek- en statistiekafdeling van de gemeente Almere kan niet snel genoeg actuele vragen van de gemeenteraad beantwoorden waarover gedebatteerd moet worden. De gemeenteraadsleden hebben bovendien onvoldoende inzicht in de leefstijlen van inwoners van Almere.


Uitdaging

  • Hoe kunnen de raadsleden zelf snel peilen wat er in de stad leeft en hoe zijn de resultaten te koppelen aan leefstijlgegevens van Almeerders?
  • Welk instrument zorgt voor een optimale communicatie tussen raad en Almeerders?


Aanpak

Motivaction bouwt in nauw overleg een raadspanel voor Almere:

  • De stad heeft een internetminded bevolking.
  • Een online panel is bij uitstek geschikt om Almeerders inspraak in de politiek te geven.
  • De software (XS) van Motivaction is ‘easy to use’ voor medewerkers van de griffie.
  • Door koppeling aan Motivactions burgerschapsstijlen beschikt de raad over de gewenste leefstijlgegevens.

 

Resultaat

  • Vragen die de raad op maandag stelt zijn op vrijdag beantwoord door ruim 1.000 Almeerders.
  • Zeer hoge respons van gemiddeld 70%, Almeerders vinden het leuk om mee te praten.
  • In de raadsvergadering ontstaan meer debatten met diepgang. Momenteel wordt gewerkt aan eenzelfde tool voor de totale provincie Flevoland.

 

 

Facebook Twitter LinkedIn