Internationale e-Safari naar de customer journey van (potentiële) bezoekers Zuidwest-Drenthe

Achtergrond

Provincie Drenthe wil de toeristische en recreatieve mkb’ers ondersteunen in de toeristische sector van Zuidwest-Drenthe. Hiervoor is meer inzicht gewenst in de diverse fasen van de customer journey onder de doelgroep wanneer zij een bezoek brengen aan Zuidwest-Drenthe, om deze kennis om te zetten in productontwikkeling, bedrijfsplannen en innovaties.

Uitdaging

De behoefte was om kwalitatief diepgaand inzicht te krijgen in de verschillende facetten van de customer journey van zowel Nederlandse als Duitse en Vlaamse (potentiële) verblijfsbezoekers met de volgende doelen:

  • Inzicht verkrijgen in de customer journey van (potentiële) verblijfsbezoekers van Zuidwest-Drenthe: van inspiratie en oriëntatie tot het uiteindelijke verblijf, de evaluatie en terugkomintentie.
  • Inzicht verkrijgen in de verschillende satisfiers en dissatisfiers in de customer journey-fases en optimalisatie van de gastreis.
  • Inzichten verzamelen over de verwachtingen en het beeld van Zuidwest-Drenthe en welke drempels en triggers er zijn voor een bezoek.
  • Het verzamelen van de wensen en behoeften van (potentiële) bezoekers zodat toeristische en recreatieve MKB’ers hier optimaal op kunnen inspelen.
Aanpak

Om insights te verzamelen hebben we in Nederland, België en Duitsland een e-Safari, onze online kwalitatieve onderzoekstool, uitgevoerd. Gedurende 9 dagen zijn we online in gesprek gegaan met (potentiële) bezoekers over motieven en behoeften van weekendjes weg, hun associaties bij Nederland en Drenthe en hun zoekproces. Tijdens dit onderzoek heeft het merendeel daadwerkelijk een bezoek gebracht aan Zuidwest-Drenthe en via onze onderzoekstool hebben we stilgestaan bij de inspiratiefase, het oriëntatieproces en het zoeken en boeken door uitgebreid hun internetgedrag te volgen. De respondenten hebben foto’s en filmpjes gemaakt tijdens hun bezoek en hun verblijf geëvalueerd. Afsluitend hebben de deelnemers een promotiefilmpje gemaakt voor Zuidwest-Drenthe. Gedurende het veldwerk hebben de onderzoekers alles gevolgd en extra vragen gesteld ter verdieping. De betrokkenen bij dit project hadden de mogelijkheid om via het online dashboard alle input te volgen en in de belevingswereld van de deelnemers in de verschillende landen te duiken.


“Wij zijn erg tevreden met de inzichten die deze e-Safari heeft opgeleverd. Het is duidelijk dat Zuidwest-Drenthe zeker potentie heeft en deze inzichten dienen als inspiratie voor de ontwikkeling van dit gebied.”

- Provincie Drenthe

Resultaat
  • Het onderzoek heeft de provincie Drenthe diepgaand inzicht geboden in de wensen en behoeften van (potentiële) bezoekers in de verschillende fasen van de gastreis. Naast inzicht in wat er goed gaat en wat er beter kan, zijn ook de relevante touch points in kaart gebracht.
  • Het onderzoek maakte duidelijk dat Zuidwest-Drenthe zeker potentie heeft en deze inzichten dienen als inspiratie voor de ontwikkeling van dit gebied.
  • De resultaten bieden concrete handvatten voor de toeristische en recreatieve MKB’ers voor productontwikkelingen, bedrijfsplannen en innovatie.
  • De provincie Drenthe gaat deze customer journey kwantificeren in een online onderzoek.

Meer weten? Neem direct contact op met onze onderzoekers:

Manouk Dreyer

+31 (0)20 589 82 87

Henriët Hensen

+31 (0)20 589 82 89

Andere interessante cases:

De online community e-Safari voor Kenniscentrum Sport

Continu-onderzoek regionale omroepen

ESOMAR02.jpg LidVanMOA.png ESOMAR02.jpg GLOBALNR02.jpg

  ISO14001.png  ISO20252.png  ISO26362.png