KNVB trainersplatform

Achtergrond

Trainers en coaches spelen een belangrijke rol in het spelplezier van (jonge) voetballers en kunnen direct of indirect invloed uitoefenen op de uitstroom van leden. Om spelers, maar ook trainers en coaches te behouden voor het voetbal, is het essentieel dat het technisch kader wordt bijgestaan door de KNVB. Zodat trainers en coaches hun rol zo goed mogelijk (en met plezier en voldoening) kunnen uitvoeren. Motivaction heeft in 2014 onder beginnende trainers en coaches een verkennend onderzoek uitgevoerd naar ondersteuningsbehoeften van de doelgroep. Daaruit kwam onder andere duidelijk naar voren dat trainers en coaches behoefte hebben aan een centrale plek waar ze informatie, tips en advies kunnen vinden over de invulling van hun (vrijwillige) rol.

Het idee van de KNVB om naast het huidige aanbod van opleidingen en cursussen, meer ondersteuning te bieden in de vorm van een actueel online trainersplatform sluit hierop aan. Met het online platform wil de KNVB een unieke omgeving aanbieden waar trainers geïnspireerd worden om zich verder te ontwikkelen. En waar ze voetbalspecifieke informatie kunnen ophalen en delen. We hebben een eerste concept voor het online platform voorgelegd aan verschillende trainers om de KNVB handvatten te geven voor de verdere invulling, ontwikkeling en uitrol van het platform.

Uitdaging

De uitdaging was om diepgaande kwalitatieve input te verzamelen onder verschillende typen trainers (ervaren versus minder ervaren), met als doel:

  • De relevantie en gebruiksintentie van het toekomstige platform achterhalen.
  • Concrete feedback ontvangen op de features en content van het platform.
Aanpak

Om insights te verzamelen hebben we een e-Safari uitgevoerd. Gedurende een week zijn we via onze online kwalitatieve onderzoekstool met de verschillende typen trainers in gesprek gegaan over hun informatiebehoefte en ondersteuningswensen. Samen met de trainers hebben we uitgebreid geëvalueerd hoe een toekomstig platform er in hun ogen idealiter uit komt te zien.
Gedurende het veldwerk hebben de onderzoekers de trainers live gevolgd en extra vragen gesteld ter verdieping. De betrokkenen bij de KNVB hadden de mogelijkheid om via het online dashboard alle input te volgen en in de belevingswereld van deelnemers te duiken.

"De verkregen input vanuit de e-Safari heeft ons naast belangrijke inzichten ook een betrokken klankbordgroep opgeleverd. Vanuit de respondenten tevens positieve feedback ontvangen over de manier van onderzoeken én het contact met de onderzoekers. Vanuit de KNVB zijn wij zeer tevreden over de betrokkenheid, meedenken en professionaliteit van dit bureau."

Ruud Andries – KNVB


Resultaat
  • Het onderzoek gaf de KNVB concrete inzichten over de invulling en optimalisatie van het online trainersplatform.
  • Het onderzoek maakte duidelijk dat een dergelijk platform goed aansluit bij de behoeften van trainers om op een centraal punt kennis op te halen/te delen en om met elkaar in gesprek te zijn.

Meer weten? Neem direct contact op met onze onderzoekers:
Andere interessante cases:

Telfort campagne 'Smartpakkers'

ESOMAR02.jpg LidVanMOA.png ESOMAR02.jpg GLOBALNR02.jpg

  ISO14001.png  ISO20252.png  ISO26362.png