NH: Persona's voor eenduidig beeld van doelgroep

Achtergrond

RPO Noord-Holland is al bijna 25 jaar de publieke regionale omroep van Noord-Holland met als taak om alle Noord-Hollanders op alle mogelijke manieren te informeren over wat er speelt in hun dorp, stad, regio en provincie.

Het medialandschap is de laatste jaren ingrijpend veranderd. Door nieuwe technieken ontstaan allerlei hybride situaties waardoor de grenzen van de mediakanalen vervagen. Denk aan tv-kijken via internet of de krant lezen via pc, tablet of smartphone. Zowel voor radio als televisie geldt dat het aantal zenders de afgelopen jaren flink is toegenomen waardoor er meer keuze ontstaat. Het wordt steeds moeilijker om de aandacht van het publiek te trekken en vast te houden. RPO Noord-Holland merkt dat ook en is een veranderingstraject gestart om te anticiperen op het innoverende medialandschap. Om het bereik te vergroten is het voor RPO Noord-Holland belangrijk op de juiste manier aan te sluiten bij de informatiebehoefte van verschillende typen Noord-Hollanders. Want niet alle Noord-Hollanders zijn hetzelfde en daarmee verschillen ook hun wensen en behoeften.

Uitdaging
  • Hoe kan RPO Noord-Holland nu en in de toekomst optimaal inspelen op de wensen en behoeften van huidige en potentiële doelgroepen om zo de positie in het medialandschap te versterken?
Aanpak
  • Persona’s zijn een hulpmiddel om de wensen en behoeften van de verschillende typen kijkers, luisteraars en online bezoekers centraal te stellen. Het voorkomt een te eenzijdig beeld van de doelgroep. Het stimuleert het maken van duidelijke keuzes.
  • Om het kijken en werken vanuit de wensen van de doelgroep te verankeren in de organisatie zijn acht persona-workshops met alle medewerkers gehouden. Aan de workshops hebben alle afdelingen van RPO Noord-Holland deelgenomen: redactie, programmamakers en presentatoren, sales, receptie, management, administratie en marketing/communicatie.
  • Het doelgroepdenken op basis van waarden is geïntroduceerd en de deelnemers zijn in de belevingswereld van verschillende doelgroepen gedoken.
  • Door middel van een aantal creatieve opdrachten zijn de persona’s tot leven gebracht en is geleerd hoe het is om vanuit de doelgroep te denken.


Resultaat
  • RPO Noord-Holland heeft door het werken met persona’s een gezamenlijk en eenduidig beeld van het huidige en potentiële publiek én van hun wensen en behoeften met betrekking tot de omroep.
  • Deze kennis helpt RPO Noord-Holland bij het maken van duidelijke keuzes op alle vlakken, waaronder positionering, programmering, vorm, tone of voice en marketingcommunicatie.

Andere interessante cases:

Internationale e-Safari naar de customer journey van (potentiële) bezoekers Zuidwest-Drenthe

Case KNGU: de trainer/coach centraal

ESOMAR02.jpg LidVanMOA.png ESOMAR02.jpg GLOBALNR02.jpg

  ISO14001.png  ISO20252.png  ISO26362.png