NOC*NSF: Onderzoek naar sportbeleving Nederlander

Achtergrond

NOC*NSF wil meer mensen aan het sporten brengen. Daarvoor heeft de organisatie meer inzicht nodig in de sportbeleving van de Nederlander.

Uitdaging
  • Wat we weten: hoe je in het leven staat bepaalt mede of je sport, hoe vaak je sport en welke sport je beoefent.
  • Wat we niet weten: hoe de waardepatronen van de Nederlander precies doorwerken in zijn of haar sportgedrag.
Aanpak
  • Motivaction legt met het Mentality-model de link tussen sportgedrag en waarden.
  • Zo wordt duidelijk wat de verschillen in sportbeleving tussen de verschillende groepen zijn.
  • En hoe deze door NOC*NSF en de sportbonden beter kunnen worden bereikt.

Resultaat
  • Van elke sport weten we nu per Mentality-milieu in hoeverre deze beoefend wordt.
  • Op basis van de uitkomsten zijn aanbevelingen gedaan over de wijze waarop meer mensen kunnen worden aangezet om te gaan sporten. En hoe sportclubs en -verenigingen nieuwe doelgroepen aan zich kunnen binden.

Meer weten? Neem direct contact op met onze onderzoekers:
Andere interessante cases:

Case KNGU: de trainer/coach centraal

Gemeente Almere: Opbouw raadspanel

ESOMAR02.jpg LidVanMOA.png ESOMAR02.jpg GLOBALNR02.jpg

  ISO14001.png  ISO20252.png  ISO26362.png