TicketVeiling: Communicatie-onderzoek effectiviteit media-inzet

Achtergrond

TicketVeiling is een veilingsite waar mensen online kunnen bieden op tickets voor recreatieve uitstapjes. De inkomsten van TicketVeiling worden volledig on­line gegenereerd. Om nieuwe klanten te werven, wordt vooral veel gebruik gemaakt van offline recla­mecampagnes. Omdat tot nu toe de effectiviteit van offline reclames moeilijker te meten was dan van on­line reclames werd deze effectiviteit alleen geanaly­seerd op naamsbekendheid.

Uitdaging

TicketVeiling vroeg Communication Analytics, zusteronderneming van Validators, om advies over een herver­deling van het totale reclamebudget op basis van de effectiviteit van zowel de offline als online activite­iten op webbezoeken conversie.

Aanpak

Middels Communication Analytics dat gebruikt maak van Google Analytics, conversie data en media uitzendschema’s is op uur en dagbasisberekend welke media en welke media combinatie een bijdrage heeft geleverd aan het tot stand komen van website traffic en conversie. Tevens is bepaald wat de kosten daarvan zijn.

 


Resultaat
  • Ongeveer 29% van het mediabudget kan geheralloceerd worden; de meeste winst is te behalen in het televisiebudget.
  • Het verbeteren van de opmaak van de outdoor middels Eyetracking levert een mediabesparing op van ongeveer 50%.
  • Het gelijktijdig inzetten van tv en outdoor versterkt elkaar niet; het beïnvloedt elkaar zelfs in negatieve zin. Er komen gemiddeld genomen zelfs 24% minder bezoekers op de website.
  • Tv werkt goed om nieuwe bezoekers naar de website te trekken terwijl radio juist effectief is om bestaande klanten te activeren.
  • Tv-reclames zijn het meest efficiënt rond de volgende tijdstippen 10:00-16:00 en 21:00, radio juist rond 12:00 en tussen 19:00-21:00.
  • Radio 538, Qmusic en Radio Veronica zijn het meest kosten efficiënt.

Meer weten? Neem direct contact op met onze onderzoekers:
Andere interessante cases:

De optimalisatie van fietssport.nl – kwalitatief onderzoek voor de NTFU

Case ANWB: de klant centraal

ESOMAR02.jpg LidVanMOA.png ESOMAR02.jpg GLOBALNR02.jpg

  ISO14001.png  ISO20252.png  ISO26362.png